top of page

altana działkowicza

Zielone tereny ogródków działkowych w miastach coraz częściej cieszą się zainteresowaniem młodych mieszkańców. To do nich skierowana jest koncepcja altany w postaci rozpoznawalnej i dobrze kojarzącej się ikony domu, która po wyjeździe właściciela "składa się" w bardzo surową, jednolitą bryłę, która nie zachęca do kradzieży. 

 

Taka forma altany pozwoli także na uporządkowanie wizualnego chaosu panującego na tych terenach, co wynika z silnej potrzeby podkreślenia swojej indywidualności przez działkowiczów. Przednia fasada altany z odpowiednim wgłębieniem może posłużyć jako moduł partycypacyjny - do dowolnego zaaranżowania, przy zachowaniu ogólnie przyjętej zasady jednolitości wizualnej.

bottom of page