top of page

Pamiętam

Dyplom magisterski

Nagroda Rektora za najlepszy dyplom projektowy na kierunku wzornictwa 2019 ASP w Katowicach

Projekt Pamiętam odnosi się do zakorzenionej w polskiej kulturze tradycji czczenia zmarłych. Odrzuca szkodliwe tworzywa i estetykę kiczu charakterystyczne dla stosowanych produktów nagrobnych.

 

Świeca przyjmuje tu postać arkusza papieru pokrytego woskiem pszczelim, który spala się na grobie w dedykowanym naczyniu ceramicznym. Na arkuszu zapisać można symboliczną wiadomość do zmarłego. Płonie on przez kilka minut podczas obecności przy grobie, co skłania do skoncentrowania się na kontakcie ze zmarłym „tu i teraz”.

 

Zestaw elementów zawiera: pakiet arkuszy do spalania, czarkę pamięci ze zbiornikiem na popiół, poziomy wazon na kwiaty cięte oraz donicę z terakotowym wkładem nawadniającym.

bottom of page