top of page

eggy formy porcelanowe

Poza pracą nad artystycznym charakterem projektu, było to przede wszystkim pouczające doświadczenie w kontekście technologii i materiałoznawstwa: praca nad kształtem odlewów, kontrolowanie natężenia faktury aż po ręczne malowanie porcelany kobaltem.

 

W projekcie kluczowe stały się wzajemne relacje i napięcia pomiędzy formami.

bottom of page